June 19, 2014

3 Օգտակար App Samsung Galaxy պլանշետի համար

Եթե Դուք գործնական անձ եք և ուզում եք միշտ լինել հասանելի, նույնիսկ ճափորդությունների ընթացքում, Ձեզ անհրաժեշտ է ակտիվացնել հետևյալ 3 App-երը՝ Samsung Galaxy պլանշետի վրա:
Dropbox App – Որպեսզի ունենաք մուտք գրասենյակի ընթացիկ աշխատանքային ֆայլերին

- Ակտիվացրեք Dropbox App-ը

- Գրանցեք Dropbox Ձեր հաշիվը

- Ստուգեք Ձեր էլ. փոստը և հաստատեք գրանցումը

- Ակտիվացրեք linkedIn App-ը

- Ստեղծեք պրոֆայլ, կամ պարզապես մուտք գործեք, եթե արդեն գրանցված եք :)