December 6, 2016

Հայաստանի տնտեսության «պարզ կառուցվածքը»

Հայաստանի տնտեսությունը ունի «պարզ կառուցվածք»` բաղկացած 2 մասից. ներքին սպառումն ապահովող և արտահանմանը միտված:

Ներքին սպառման ուղղություններից են` ներմուծումը, Հայաստանի բնակչությանը մատուցվող տարատեսակ ծառայությունները, ինչպես նաև փոքր և մեծ արտադրությունները, որոնք միտված են ծածկելու ներքին պահանջարկը: Իսկ շուկան մեզ մոտ բավականինփոքր է, հաշվի առնելով բնակչության առկա թիվը, ինչպես նաև մարզային և քաղաքային բնակչության եկամուտների անհամաչափբաշխվածությունը:

Հանքարդյունաբերությունը չեմ դիտարկում, քանիոր կարծում եմ Հայաստանի ընդերքի շահագործումը երկարաժամետ կտրվածքով անդառնալի ու ծայրահեղ բացասական հետևանքներ է թողնում Հայաստանի բնակչության առողջության և, հետևաբար, ապագա սերունդների վրա: Չնայած կարճաժամկետ կտրվածքով ապահովում է հանքարդյունաբերության ոլորտի աշխատակիցների որոշակի եկամուտ, ինչպես նաև ապահովում է պետական բյուջեի մի մասը: