April 5, 2012

Հայաստանի կառավարման ոլորտի խորհրդատուները միավորում են իրենց ուժերը


Կառավարման խորհրդատվությունը Հայաստանում լուրջ զարգացումներ է ապրում և այս ոլորտում վերջին տարվա ընթացքում որակական լուրջ առաջընթաց է տեղի ունեցել: Անցյալ տարվա նոյեմբերին հիմնադրվել է «Կառավարման Խորհրդատվության Հայաստանի Ինստիտուտ» կազմակերպությունը, որի նպատակներն են աջակցել Հայաստանում կառավարման խորհրդատվության ոլորտի որակական զարգացմանը, խթանել խորհրդատվության կիրառումը Հայաստանի մասնավոր և հանրային հատվածներում, կազմակերպել և անցկացնել խորհրդատուների միջազգային սերտիֆիկացում Հայաստանում, ապահովել կազմակերպության անդամների մշտական մասնագիտական զարգացման հնարավորություններ, մշակել և կիրառության մեջ դնել կառավարման խորհրդատվության մասնագիտական ստանդարտներ, մշակել և հետևել խորհրդատուների կողմից ընդունված վարքագծի կանոններին: