March 27, 2013

Ինչպես չվերածել գործընկերությունը շահերի բախման. Forbes


Finstar ներդրումային հոլդինգի նախագահ Օլեգ Բոյկոն պատմել է այն մասին, թե ինչպես չվերածել գործընկերությունը շահերի բախման, որը ներկայացնում է forbes.ru-ն։

Գործընկերոջ հետ բաժանումից խուսափելու համար պետք է նախապես պայմանավորվել, թե ով ինչի համար է պատասխանատու։

«Իմ կյանքի բոլոր փուլերը, բացառությամբ տարրական դպրոցի, եղել են վայրիվերումներով, նույնիսկ՝ էքստրեմալ։ Ես հայտնվում էի այնպիսի իրավիճակներում, որոնք փորձում էին ինձ և ցուցադրում շրջապատի մարդկանց վստահելիությունը տարբեր պահերին»,- ասում է նա։

March 5, 2013

Անհատական կենսաթոշակային խնայողություններ. ինչու՞ են դրանք կարևոր


Կենսաթոշակի պլանավորման անհրաժեշտությունը

Տնտեսապես ակտիվ մարդու կյանքում կենսաթոշակի անցնելը մի փուլ է, երբ աշխատանքային եկամտի աղբյուրն այլևս դադարում է գոյություն ունենալ, իսկ կենսաթոշակն այն եկամուտն է, որը փոխհատուցում է այդ ՙկորցված՚ աշխատանքային եկամուտները: Հարցն այն է, որ կենսաթոշակի անցնելիս մարդու եկամուտներն էապես կրճատվում են, իսկ ծախսերը` ոչ: Ուստի կենսաթոշակառուի բարեկեցության մակարդակն ուղղակիորեն պայմանավորված է կենսաթոշակի` աշխատավարձը փոխհատուցելու մակարդակով: ....

Կամավոր կենսաթոշակային սխեմա
  • Կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչը կամ սխեման կենսաթոշակի պլանավորման արդյունավետ գործիք է, որն ունի բազմաթիվ առավելություններ.