March 6, 2012

Քոուչինգի նպատակները


Քոուչինգը համեմատաբար նոր երևույթ է Հայաստանում և քիչ թե շատ  տարածված է խոշոր ընկերություններում, հատկապես այն ընկերություններում, որոնք ունեն հաստատված գործնական կապեր արտասահմանյան շուկայի հետ: Զարմանալի չէ, որ քոուչինգը հաճախ շփոթում են հոգեբանական կամ բիզնես խորհրդատվության հետ: Այն խորհրդատվության և կառավարման բոլորովին այլ ուղղվածություն ունի:

Քոուչինգը իր մեջ ներառում է երկու հիմնական ուղղություն`

1. Քոուչինգը` որպես խորհրդատվության տեսակ
2. Քոուչինգը` որպես կառավարման ոճ