September 6, 2013

Ավարտվեց «Ուսանողների աշխատանքի տեղավորման և պրակտիկայի հնարավորությունների խթանում» ծրագիրը

Սեպտեմբերի 5-ին տեղի ունեցավ «Ուսանողների աշխատանքի տեղավորման և պրակտիկայի հնարավորությունների խթանում» ծրագրի ավարտական միջոցառումը: Ծրագիրն իրականացվել է «Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոնի և ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության (USAID) Ձեռնարկությունների զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագրի («Ի-Դի-Էմ-Սի») ֆինանսավորմամբ:

Միջոցառմանը ներկա էին մասնակից 16 ուսանողները Հայաստանի Ազգային Ագրարային համալսարանից, ներկայացուցիչներ պտուղ-բանջարեղեն վերամշակող ընկերություններից, ԱՄՆ ՄԶԳ «Ի-Դի-Էմ-Սի» ծրագրից և այլ կազմակերպություններից:


Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին ծրագրի փուլերը, ամփոփվեցին ծրագրի գնահատման արդյունքները, մասնակից ընկերություններին և ուսանողներին շնորհվեցին վկայականներ և շնորհակալագրեր: Միջոցառման հյուրերին բաժանվեց ուղեցույց-ձեռնարկ` արտադրական պրակտիկայի ճիշտ կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ:

Մասնակից ուսանողներից երեքը` Սիրուշ Մովսիսյանը, Սեդա Եղյանը և Մարիամ Մեկբեկյանը ստացան հատուկ մրցանակներ «նվիրված վերաբերմունքի», «ակտիվ մասնակցության» և «պարտաճանաչ վերաբերմունքի» համար:
«Ուսանողների աշխատանքի տեղավորման և պրակտիկայի հնարավորությունների խթանում» ծրագիրը մեկնարկել է 2013թ. մարտ ամսին: Ծրագրի հիմնական նպատակն է պրակտիկայի «օրինակելի» մոդելի կիրառման շնորհիվ ստեղծել առավել ամուր կապ կրթական հաստատությունների և գործատուների միջև` խթանելով երիտասարդների շրջանում աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունները:

Նախքան ծրագրի մեկնարկը Հայաստանի Ազգային Ագրարային համալսարանի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն` ծրագրի շրջանակներում աշխատել համալսարանի տարբեր ֆակուլտետների 50 ուսանողների հետ:

Ներգրավված 50 ուսանողների հետ իրականացվել են հանդիպումներ, սեմինար-քննարկումներ, դասընթացներ և անհատական աշխատանքներ` նախապատրաստելու նրանց առաջիկա պրակտիկային և ապահովելու պրակտիկայի արդյունավետությունը: Իրականացված աշխատանքների արդյունքում ուսանողների ձեռք բերված գիտելիքները և բիզնես հմտությունները միտված են օգնելու նրանց նաև հետագայում` աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի զարգացման հարցում:

Միևնույն ժամանակ ծրագրի շրջանակներում պրակտիկանտներին «հյուրընկալող» ընկերությունների ընտրության համար հանդիպումներ և քննարկումներ են իրականացվել սննդի վերամշակման ոլորտի մոտ 20 ընկերությունների հետ:

Նշված 50 ուսանողներից ընտրվել են 19-ը, ովքեր 2 ամիս շարունակ անցել են իրենց արտադրական պրակտիկան ընտրված 9 տարբեր ընկերություններում Երևանից և ՀՀ տարբեր մարզերից (Կոտայք, Արմավիր, Արագածոտն, Արարատ): Ուսանողները ակտիվորեն ներգրավված են եղել ընկերության տարբեր աշխատանքներում` պահածոյի արտադրություն, շուկայի հետազոտություն, ապրանքի սերտիֆիկացում, և այլն:

Պրակտիկայի ընթացքը վերահսկվել և գնահատվել է ծրագրի պատասխանատուների կողմից` ապահովելու ծրագրի արդյունավետությունը և պլանավորված աշխատանքների պատշաճ իրականացումը:

No comments :

Post a Comment