April 3, 2013

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄՇԱԿԵԼ ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆ

Յուրաքանչյուր ձեռնարկությունում գործունեության որևէ փուլում բիզնես պլան մշակելու կարիք է առաջանում:

Նպատակները կարող են լինել տարբեր.

  •        ներքին պլանավորում,

  •      ներդրումների ներգրավում,

  •      գործընկերների ձեռք բերում,

  •       վարկերի ստացում:

No comments :

Post a Comment